Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMFParteneri oficiali

Partener general al FMF
Parteneri oficiali

COMITETUL DE APEL

COMPONENŢA
1.
Ion PLEŞCA Preşedinte CA
2.
Alexandru DOŢU Vicepreşedinte CA
3.
Anatolie MINCIUNĂ Membru CA
4.
Oleg SLOBODZEAN Membru CA
5.
Iurie MELINTEANU Membru CA
6. Dorin PRISACARU Secretar CA
© 2019 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail