Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMFParteneri oficiali

Partener general al FMF
Parteneri oficiali

COMITETUL COPII ŞI JUNIORI

COMPONENŢA
1.
Vasile POROŞENCO Preşedinte
2.
Oleg MOLCEANOV - Vicepreşedinte CCJ, inspector federal FMF
3.
Alexei GHEORGHIU - Secretar
4.
Sergiu CHIRILOV - Membru
5.
Igor NEGRESCU - Membru
6.
Nicolai COROVINSCHI - Membru
7.
Iurii BlONARI - Membru
8.
Igor ŞPANIORA - Membru
9.
Vitalie ONICA - Membru
10.
Vladimir DONASIAN - Membru
11.
Vladimir CRASILEVSCHI - Membru
12.
Iurie COVTUN - Membru
13.
Ruslan MUNTEAN - Membru

Regulament
de activitate a Comitetului FMF
pentru fotbal de copii si juniori

 1. Comitetul FMF pentru fotbal de copii si juniori se aproba de catre Comitetul executiv al Federatiei Moldovenesti de Fotbal, activeaza pe baze obstesti si este compus din 13 persoane.
 2. Din componenta membrilor Comitetului se alege presedintele Comitetului, care este aprobat de catre Comitetul executiv FMF.
 3. In activitatea sa Comitetul FMF pentru fotbal de copii si juniori se conduce de Statutul FMF, hotararile Congresului si Comitetului executiv FMF,  alte acte normative ale FMF.
 4. Sedintele Comitetului FMF pentru fotbal de copii si juniori sunt convocate de catre presedinte si se desfasoara nu mai rar de o data la doua luni.
 5. Hotararile Comitetului FMF pentru fotbal de copii si juniori poarta un caracter de recomandare.
 6.  Hotararile Comitetului FMF pentru fotbal de copii si juniori  se adopta cu simpla majoritate de voturi.
 7. Comitetul FMF pentru fotbal de copii si juniori analizeaza situatia existenta in domeniul fotbalului de copii si juniori, elaboreaza propuneri privind ridicarea nivelului de organizare a activitati legate de dezvoltarea fotbalului in randurile copiilor si juniorilor  in R. Moldova.
 8. Elaboreaza propuneri si recomandari metodice  in ce priveste pregatirea eficienta si calitativa a tinerilor fotbalisti.
 9. Supravegheaza si controleaza mersul desfasurarii campionatului national rezervat copiilor si juniorilor, precum si ale altor competitii desfasurate pe plan national in acest domeniu.
 10. Analizeaza totalurile campionatelor nationale rezervate copiilor si juniorilor si elaboreaza propuneri, privitor la formula si structura de organizare si desfasurare ale acestora.
 11. Organizeaza si desfasoara la finele fiecarui tur si retur ale campionatelor nationale rezervate copiilor si juniorilor sedinte cu antrenorii de copii si juniori, la care sunt abordate probleme ce tin de dezvoltarea fotbalului in randurile copiilor si juniorilor  in R. Moldova.
 12. Contribuie la indeplinirea tuturor programelor de dezvoltare ce tin de domeniul de activitate "Fotbal de copii si juniori".
 13. De comun acord cu Comitetul FMF de antrenori analizeaza si se expune vizavi de rezultatele evoluarii selectionatelor nationale de juniori in competitii internationale oficiale.
 14. De comun acord cu Comitetul FMF de antrenori inainteaza Comitetului executiv FMF propuneri, privind candidaturile antrenorilor loturilor nationale de juniori.

Comitetul FMF
pentru fotbal de copii si juniori

© 2019 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail