Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMFParteneri oficiali

Partener general al FMF
Parteneri oficiali

COMITETUL „DEZVOLTARE TEHNICĂ” FMF

COMPONENŢA
1.
Vladimir ŢINCLER - Preşedinte
2.
Alexandru BURLACU - Prim Vicepreşedinte
3.
Ghenadie SCURTUL -  Vicepreşedinte
4.
Natalia CEBAN - Secretar
5.
Ion TESTEMIŢANU - Membru
6.
Alexandr VÎBLOV - Membru
7.
Vladimir VEBER - Membru
8.
Anatol TESLEV - Membru
9.
Nicolae MADAN - Membru

REGULAMENT DE ACTIVITATE A COMITETULUI DEZVOLTARE TEHNICA FMF

Comitetul dezvoltare tehnica FMF se aproba de catre Comitetul Executiv al Federatiei Moldovenesti de Fotbal, activeaza pe baze obstesti si este compus din 6 persoane.
Din componenta membrilor Comitetului se alege presedintele Comitetului, care este aprobat de catre Comitetul Executiv FMF.
In activitatea sa Comitetul dezvoltare tehnica FMF se conduce de Statutul FMF, hotararile Congresului si Comitetului Executiv FMF, alte acte normative ale FMF
Sedintele Comitetului dezvoltare tehnica FMF sunt convocate de catre presedinte si desfasoara nu mai rar de o data la sase luni.
Hotararile Comitetul dezvoltare tehnica FMF poarta un caracter de recomandare.
Hotararile Comitetul dezvoltare tehnica FMF se adopta cu simpla majoritate de voturi

Scopurile COMITETULUI DEZVOLTARE TEHNICA FMF:

 • Analizeaza si se expune vizavi de rezultatele evoluarii selectionatelor nationale.
 • Inainteaza Comitetul Executiv FMF propuneri, privind candidaturile antrenorilor loturilor nationale.
 • Ridicarea nivelului general de dezvoltare a fotbalului.
 • Formarea si perfectionarea calificarii nivelului didactic al antrenorilor.(Scoala Federala de Antrenori FMF)
 • Propaganda si promovarea fotbalului si a unui mod de viata sanatos.

Sarcinile COMITETULUI DEZVOLTARE TEHNICA FMF:

 • Standardizarea calificarilor antrenorilor (Conventia UEFA de Recunoastere Reciproca a Calificarii Antrenorilor).
 • Invatarea si introducerea metodelor progresiste in domeniul instruirii antrenorilor si fotbalistilor.
 • Elaborarea programelor de perspectiva referitor la instruirea antrenorilor in conformitate cu cerintele UEFA si FIFA, adaptate la conditiile Moldovei.
 • Elaborarea programelor si recomandarilor cu privire la pregatirea fotbalistilor de diferite categorii de varsta si calificari.
 • Editarea materialului metodic pentru antrenori.
 • Acordarea asistentei de instruire si metodica antrenorilor selectionatelor nationale, cluburilor, scolilor sportive s.a. in organizarea, proiectarea si analiza procesului de instruire si antrenare.(Conventia FMF cu privire la principiile de baza in procesul de pregatire a copiilor in cadrul scolii de fotbal)
 • Colaborarea cu structurile publice si de stat in domeniul fotbalului.
 • Colaborarea si schimbul de experienta intre asociatiile de fotbal, UEFA, FIFA si alte organizatii cu acest profil.
© 2019 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail