Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMF



Parteneri oficiali









Partener general al FMF




Parteneri oficiali









CURTEA NAŢIONALĂ DE ARBITRAJ SPORTIV

COMPONENTA CURŢII NAŢIONALE DE ARBITRAJ SPORTIV PE LÎNGĂ FMF
1.
Igor COLODROVSCHI - Presedinte CNAS, jurist
2.
Dorin PRISACARU
- Secretar CNAS
Lista arbitrilor:
3.
Călin TOMULEŢ - jurist, doctor în drept, lector universitar
4.
Dumitru ŞEVCENCO - jurist
5.
Ion CREŢU - avocat, magistru în drept, doctor în drept, lector universitar
6.
Tudor OSOIANU - avocat, doctor în drept, conferenţiar universitar
7.
Alexandru SLUSARI - jurist
8.
Nicolai LEŞAN - avocat
9.
Alic CLEFOS - jurist
10.
Constantin TĂNASE - avocat
11.
Andrei CRASNOSTAN - avocat
12.
Valentin BEGLIȚA - jurist
13.
Serghei AUZEAC - jurist
14.
Marcel BURLACU - jurist
15. Dumitru COROI - jurist
16. Sergiu GORI - avocat
17. Viorel PÎRVAN - avocat

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Capitolul I. Dispozitii generale

Art. 1.-(1) Prezentele prevederi se aplica in arbitrajul sportiv organizat de catre Curtea de Arbitraj Sportiv ( C.A.S.), denumita in continuare Curtea, organism jurisdictional independent pe linga Federatia Moldoveneasca de Fotbal.

1.(2) Curtea de Arbitraj Sportiv de pe linga Federatia Moldoveneasca de Fotbal,denumita in continuare Curtea de Arbitraj Sportiv (C.A.S.) este o institutie permanenta de arbitraj,independenta,neguvernamentala,fara personalitate juridica,care este organizata si functioneaza in conformitate cu legislatia Republicii Moldova si prezentul regulament.

- Curtea de Arbitraj Sportiv are sigiliu cu denumirea sa completa. -Curtea de Arbitraj sportiv va examina si judeca orice cauza data in competenta sa ca prima si ultima instanta in cazul in care partile au decis in mod benevol sa-i transmita cauza spre solutionare.In acest caz partile nu sunt obligate sa se adreseze in prealabil organelor judiciare ale F.M.F.:Comitetului de Competitii si Disciplina, Completului arbitral sau Comitetului de Apel.

- Curtea de Arbitraj sportiv va examina si judeca orice cauza data in competenta sa prin prezentul regulament si Statutul F.M.F. ca ultima instanta de recurs in cazul in care solutionarea litigiilor intre parti a avut loc prin intermediul organelor judiciare ale F.M.F. : Comitetului de Competitii si Disciplina, Completului arbitral sau Comitetului de Apel. >>>

© 2019 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail