Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMFParteneri oficiali

Partener general al FMF
Parteneri oficiali

Licenţiere

REGULAMENTE
REGULAMENT DE ATESTARE (LICENŢIERE) A CLUBURILOR DE FOTBAL FMF – LICENŢA UEFA (EDIŢIA 2015)
Regulament Регламент по аттестации (лицензированию) футбольных клубов в ФФМ – Лицензия UEFA (редакция 2015)
Regulament de atestare (licenţiere) a cluburilor de fotbal FMF – Licența N (ediția 2015)
Регламент по аттестации (лицензированию) футбольных клубов в ФФМ – Лицензия N
STANDARD DE CALITATE PENTRU LICENŢIEREA CLUBURILOR (ed. 2012)
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ КЛУБОВ (ред. 2012 г.)
Regulament Regulament de atestare (licentiere) a cluburilor de fotbal (Licenta "A")
Regulament Положение по аттестации футбольных клубов в ФФМ (Лицензия "A")
Regulament Regulament de atestare (licentiere) a scolilor si cluburilor de copii (Licenta "C")
Regulament Положение по аттестации футбольных школ и детских клубов (Лицензия "C")
Правила УЕФА по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей» (Издание 2015 г.)
UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (Edition 2015)

Hotărârea nr.11 a Comitetului Executiv al FMF din 1 iulie 2009
Hotărârea nr.56 a Comitetului Executiv al FMF din 8 februarie 2007
 HOTĂRÂREA nr.105 a Comitetului Executiv al FMF din 29 decembrie 2014
 HOTĂRÂREA Nr.165 a Comitetului Executiv al FMF din 21 octombrie 2015
 HOTĂRÂREA nr.172 a Comitetului Executiv al FMF din 1 decembrie 2015
hotărÂrea nr.216 a comitetului executiv al fmf din 4 martie 2016
LISTA ORGANELOR DE LICENŢIERE A CLUBURILOR DE FOTBAL ÎN FMF
Procesul de bază de licenţiere a cluburilor de fotbal
Основной процесс лицензирования футбольных клубов
  Politica de licenţiere a cluburilor de fotbal
  Политика лицензирования футбольных клубов
  Schema organizatorică de administrare a licenţierii (red.2012)
  Организационная схема управлением лицензированием (ред.2012)
  Regulament privind activitatea organelor de luare a deciziilor (ODPI şi OA) şi procedura de luare a deciziilor de către acestea
Порядок деятельности органов принимающих решения (ДОПИ и АО) и процедура принятия ими решений
Procedura de difuzare a informaţiilor în cadrul FMF şi în exteriorul ei
Порядок распространения информации
Procedura privind asigurarea respectării independenții
Порядок работы по обеспечению соблюдения независимости
Procedura de lucru cu informații confidențiale depuse de către cluburi-solicitanți/deținători de licență
Порядок работы с конфиденциальной информацией
Procedura de păstrare și arhivare a documentelor și înregistrărilor
Порядок хранения и архивации документов и записей
Reguli de evidență și examinare de petiții și reclamații
Порядок учета и рассмотрения жалоб и претензий
Procedura pentru acțiuni corective
Порядок принятия коррективных мер
Analiza comparativă a cluburilor, care au pretins la Licența UEFA (2004 - 2016)
Сравнительный анализ по клубам, претендовавших на Лицензию "UEFA" (2004 - 2016)
Regulament privind Procesul de Monitorizare a cluburilor de fotbal FMF
© 2019 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail