Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMFParteneri oficiali

Partener general al FMF
Parteneri oficiali

ORGANUL DIRECTIV DE PRIMA INSTANŢĂ

ORGANUL DIRECTIV DE PRIMA INSTANŢĂ

1. PUȘCAȘ Victor, doctor în drept, sef de catedră de drept public la Universitatea de Studii Europene din Moldova – Preşedinte
2. ŢURCANU Anatol, reprezentant al obştimii fotbalistice – vicepreşedinte
3. SCURTUL Ghenadie, director tehnic FMF – membru
4. PAKNEHAD Ecaterina, membru a Curţii de Conturi RM – membru
5. SOLTANICI Petru, director competiții FMF – membru

© 2019 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail