Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMFParteneri oficiali

Partener general al FMF
Parteneri oficiali

Comitetul de Arbitri

COMPONENŢA
1.
Vladimir ANTONOV - Vicepreşedinte
2.
Olga TANSCHI
- Secretar
3.
Fiodor ZAHARII
- Membru
4.
Victor STÎNĂ - Membru
5.
Vlad ȚURCANU - Membru

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMITETULUI ARBITRI AL FMF

© 2018 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail