Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMFParteneri oficiali

Partener general al FMF
Parteneri oficiali

Informație generală

Cum puteți să vă înscrieți la școala de arbitri?

Cererea de înscriere la școala tânărului arbitru poate fi depusă de orice cetățean al Republicii Moldova, după îndeplinirea următoarelor condiții:

- vârsta de la 15 ani până la 30 ani 

- principalul criteriu de selecție a candidaților este dragostea față de fotbal şi dorința de a se dedica arbitrajului

Pentru a fi admis în calitate de candidat la școala de arbitru trebuie să furnizați următoarele acte:

- Formularul de cerere
- Copia buletinului de identitate
- Copia adeverinței de naștere (dacă nu posedă buletin de identitate)
- Diploma de absolvire a studiilor medii (dacă o posedă)
- Diploma de absolvire a instituțiilor superioare de învățământ (dacă o posedă)
- O scurtă autobiografie
- Certificat privind starea sănătății care să permită practicarea sportului
- Certificat de la Ministerul Afacerilor Interne despre cazierul juridic
- Trei fotografii color 3×4
- confirmare de plată pentru serviciile de studii - 50 euro

Rechizite bancare:
Federația Moldovenească de Fotbal,

Cod fiscal:  1009620000480
Cod TVA:
  0505997
BANCA BENEFICIARĂ:  BC "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA" S.A. fil. nr. 9 Chișinău
CODUL BĂNCII:
  EXMMMD22422
NUMĂRUL CONTULUI:  225139392 / MDL

Școala de arbitri

Cererile se prezintă la sediul FMF (Chisinau 2012, str.Tricolorului, 39), biroul 15
Tel: (+373 22) 880420   Fax: (+373 22) 210410
E-mail: referee@fmf.md

După îndeplinirea tuturor condițiilor de mai sus, puteți verifica numele dvs. în lista candidaților în secțiunea: Arbitraj/Școala de arbitri/Lista Candidaților
Pentru informații suplimentare apelați la numărul de telefon: 069687816


Как можно записаться в школу  арбитров

Заявление для обучения в школе арбитров может подать любой гражданин Молдовы,  при выполнении следующих минимальных условий:

- Возраст от 15 лет до 30 лет .
- Основным критерием к отбору кандидатов является любовь к футболу и готовность посвятить себя судейству.

Для зачисления в качестве кандидата на Курс требуется предоставить следующие документы:

- Заявление установленного образца
- Копия внутреннего паспорта
- Копия свидетельства о рождении (если не имеет внутреннего паспорта)
- Диплом об окончании школы (если обладает)
- Диплом об окончании высших учебных заведений (если обладает)
- Краткую автобиографию
- Справку о состоянии здоровья с допуском к занятиям спортом
- Справку с Министерства Внутренних Дел о наличии судимостей
- Три цветных фото 3х4
- Документ, подтверждающий оплату за предоставляемые услуги по обучению - 50 евро

Расчетный счет ФФМ: 

Rechizite bancare:
Federația Moldovenească de Fotbal,

Cod fiscal:  1009620000480
Cod TVA:
  0505997
BANCA BENEFICIARĂ:  BC "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA" S.A. fil. nr. 9 Chișinău
CODUL BĂNCII:
  EXMMMD22422
NUMĂRUL CONTULUI:  225139392 / MDL

 Scoala de arbitri

Заявление предоставляются в офис ФФМ (Chisinau 2012, Tricolorului 39) кабинет №15
Тел. +373 22 880420    Факс +373 22 210410 
Электронная почта: referee@fmf.md

После выполнения всех вышеназванных условий, Вы сможете проверить Вашу фамилию в списке кандидатов в разделе: Arbitraj/Scoala de arbitri/Lista Candidatilor
Для дополнительных информаций звоните по телефону 069687816.

© 2019 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail