Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMFParteneri oficiali

Partener general al FMF
Parteneri oficiali

Documente

REGULAMENTE
Regulamentul Şcolii Federale de Antrenori 2016
Convenția UEFA privind antrenorii ediția 2015
Директивы УЕФА, регламентирующие конвенцию тренеров
Regulamentul privind statutul antrenorului
 Ghid metodologic pentru aplicanții ce vor să obțină diploma și licența UEFA
Учебно-методическое пособие для соискателей диплома и лицензии УЕФА
Codul etic al antrenorului licenţiat (rom / rus)
LICENŢIEREA ANTRENORILOR
Lista documentelor necesare pentru prelungirea licenței
Lista documentelor pentru înscrierea la cursuri de antrenori
Informaţia despre plata pentru instruirea antrenorilor
Cerere pentru includerea în lista candidaţilor la cursuri de antrenori 
Cerinţele minime pentru antrenori, Campionatul R. Moldova 2016-2017
Sistemul de atribuire a punctelor pentru prelungirea termenului licenţei UEFA
 Система присуждения балов для продления лицензии УЕФА
Cerinţe faţă de practica educaţională a candidatului (licenţa UEFA, categoriile B şi A)
Требования к учебной практике для кандидата (лицензия UEFA, категории В и А)
Cerinţe faţă de practica educaţională a candidatului (licența C FMF)
Требования к учебной практике для кандидата (лицензия  ФФМ,  категория  С)
Repartizarea orelor de curs pentru instruirea antrenorilor Licenţa A UEFA
Repartizarea orelor de curs pentru instruirea antrenorilor Licenţa B UEFA
Repartizarea orelor de curs pentru instruirea antrenorilor Licenţa C FMF
Распределение учебных часов. Лицензия А UEFA
Распределение учебных часов. Лицензия B UEFA
Распределение учебных часов. Лицензия C FMF
 Principiile și cerinţele de bază pentru obţinerea Licenţei de categorie „C” și „D” a FMF
Lista întrebărilor pentru examentul "Teoria fotbalului"
Список вопросов "Теория футбола"
© 2019 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail