Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMFParteneri oficiali

Partener general al FMF
Parteneri oficiali

Al XV-lea Congres de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale F.M.F
20 ianuarie 2017
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal prin hotărârea nr.267 din 16 decembrie 2016 a stabilit că următorul Congres de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale FMF sub numărul XV va avea loc pe data de 20 ianuarie 2017, în incinta Complexului Sportiv Futsal Arena FMF situat în mun. Chişinău, comuna Ciorescu (str.Alexandru cel Bun, 2A), înregistrarea delegaților va începe de la ora 9:00, începutul lucrărilor Congresului ora 10:00.

Notă informativă
Model de scrisoare (rom / rus)
Model de procură (rom / rus)
© 2020 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail